Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus


Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència de primera utilització i de devolució de fiança per residus de construcció
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els promotors d'una obra amb llicència concedida
Requisits a complir: Obres finalitzades segons una llicència concedida, que comptin amb el certificat de final d'obres de la direcció tècnica, que necessitin tramitar una llicència de primera utilització i tenguin una fiança dipositada per gestió de residus.
Documentació a presentar: -Sol·licitud de primera utilització i devolució de fiança, correctament omplerta
-Certificat de final d'obres (original)
-Pressupost d'execució material o justificat signat pel tècnic director
-Còpia del justificant de la gestió de residus de l'obra
-Plànols finals de l'edificació, en cas de modificació del projecte aprovat
-Model d'alta cadastral 902 o còpia segellada pel Cadastre
-Model d'alta com a proveïdor, per a presentació de dades bancàries (si no figura en la base de dades municipal)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: * Tràmit d'una llicència de primera utilització:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Informe i resolució
5. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació a la persona interessada
6. Devolució de l’expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

*Tràmit d'una devolució de fiança de gestió de residus:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l'expedient
3. Informe i trasllat de l'expedient a l'Àrea Econòmica
4. Signatura del decret de devolució
5. Devolució de la fiança des de l'Àrea Econòmica
6. Trasllat de l'expedient a l'OAC i notificació a la persona interessada
7. Devolució de l'expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

7. Devolució de l’expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 131 € de 1 o 2 unitats; 181 € de 3 a 5 unitats; 283 € més de 5 unitats
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: