Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Pròrroga i renovació de llicència d'obres


Objecte del Tràmit: Sol·licitar una pròrroga o una renovació d'una llicència d'obres concedida
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els promotors d'una obra que compti amb una llicència concedida.
La pròrroga del termini d'obres es pot concedir per la meitat del termini de la llicència original.
La renovació de llicència és per a llicències que ja han demanat una pròrroga i encara no s'han finalitzat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar: * PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES:
-Sol·licitud de pròrroga correctament omplerta

* RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES:
-Sol·licitud de renovació correctament omplerta
-Certificació del tècnic director d'obres del pressupost pendent d'execució
-Nous nomenaments de tècnics directors i constructor (en cas de canvi)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: * Tràmit d'una pròrroga d’obra major:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics.
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació o denegació
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació de la resolució a la persona interessada
7. Devolució de l’expedient a la unitat d'Urbanisme per al seu arxiu


* Tràmit d'una pròrroga d’obra menor:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
3. Informe i resolució
4. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació de la resolució a la persona o entitat interessada
5. Devolució de l’expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

* La renovació d’una llicència d’obra té el mateix tràmit que la llicència d’obra.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 145 € per pròrrogues d'obra major. ICIO del 1 % del pressup. en renovacions
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: