Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històrics


Objecte del Tràmit: Sol·licitar l'exempció de la quota de l'I.V.T.M. per a vehicles declarats com a històrics.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament de Maó
Qui ho pot demanar: Les persones titulars de vehicles, amb domicili fiscal a Maó i que estiguin catalogats com a històrics.
Requisits a complir: Tenir domicili fiscal a Maó i comptar amb la catalogació com a vehicle històric, conforme al que preveu el RD 1247/1995, de 14 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics.
Documentació a presentar: -Instància sol·licitant exempció
-Fitxa tècnica del vehicle
-Documentació on consti la catalogació com a vehicle històric.
-En cas de sol·licitar devolució d'import pagat indegudament, núm. de compte bancari on fer la transferència.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -Ajunt.Maó-Pl.Constitució 1
Per telèfon (només informació): 971369800 , oficina d'atenció, de 8 a 14 h
Per correu: Ajunt.Maó, Pl.Constitució 1 07701 Maó
Per FAX (només informació): 971 350648
Correu electrònic: oac@ajmao.org
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: L'exempció de pagament del vehicle del qual és titular i que està catalogat com a històric
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració: sis mesos segons Art.104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
Tarifes aplicables: Bonificació 100% tarifa segons Ordenança I.V.T.M.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Art. 92.3 a) RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el T.R.L.R.H.L
RD 1247/1995 de 14 de juliol pel qual s'aprova el reglament de vehicles històrics
Art. 6 de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'I.V.T.M, quant a exempcions i bonificacions

Sentit del Silenci Administratiu: Art. 104.4.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària: "els obligats tributaris podran entendre desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del procediment"
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia