Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtos


Objecte del Tràmit: Bonificació del 75% a la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles elèctrics o mixtos.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l’Ajuntament de Maó.
Qui ho pot demanar: Les persones titulars de vehicles amb domicili fiscal a Maó, el funcionament del qual sigui elèctric o mixt.
Requisits a complir: - Que el vehicle tengui domicili fiscal a Maó
- Que el seu funcionament sigui elèctric o mixt

Documentació a presentar: - Instància emplenada per la persona que ho sol·licita
- Documentació del vehicle on consti que es tracta de vehicle elèctric o mixt

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó; Pl. Constitució 1, 07701 Maó.
Per telèfon (només informació): informació: 971369800, Oficina d’Atenció Ciutadana
Per correu: informació: Ajuntament de Maó (Oficina d’Atenció Ciutadana), Pl. Constitució 1, 07701 Maó
Per FAX (només informació): informació: 971350648
Correu electrònic: informació: oac@ajmao.org
Altres:
Plana web: informació: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: Bonificació del 75% a la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles elèctrics o mixtos
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables: Bonificació del 75% de l’I.V.T.M, sobre quotes aprovades segons l’Art. 1.2 de l’Ordenança fiscal
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Art. 6.2d) de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, quant a exempcions i bonificacions
Sentit del Silenci Administratiu: Segons Art. 104.4.a), “els obligats tributaris podran entendre desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del procediment”
Observacions: