Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Bonificació 75% IVTM per a vehicles de més de 25 anys


Objecte del Tràmit: Bonificació 75% quota IVTM per a vehicles de més de 25 anys que no estiguin catalogats com a històrics.
Àmbit de responsabilitat: Gestió tributària-Ajuntament de Maó
Qui ho pot demanar: Persones titulars de vehicles amb domicili fiscal a Maó, que manquin de la declaració de vehicle històric, però que, tenint la Inspecció tècnica al dia, reunesquin les condicions establertes al RD 1247/1995, de 14 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics o normativa estatal o autonòmica que el substituesqui.
Requisits a complir: -Que el vehicle tengui domicili fiscal a Maó
-Reunir les condicions establertes al RD 1247/1995 de 14 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics o normativa estatal o autonòmica que el substituesqui.
-Tenir la I.T.V. al dia

Documentació a presentar: -Instància emplenada per la persona que ho sol·licita o el seu representant
-Certificat entitat associativa del sector que justifiqui que el vehicle compleix els requisits per obtenir aquesta categoria.
-Presentar justificant de tenir la ITV al dia
-En cas que s'hagi de retornar l'import ingressat indegudament, dades del compte bancari on s'ha de fer la transferència.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana-Ajuntament de Maó
Per telèfon (només informació): (informació): 971 369800 O.A.C. de 8 a 14 h
Per correu: (informació): OAC, Pl.Constitucio 1 07703 Maó
Per FAX (només informació): (informació): 971350648
Correu electrònic: oac@ajmao.org
Altres:
Plana web: www.ajmao.org
Què ha de demanar el ciutadà: Bonificació 75% quota IVTM per a vehicles de més de 25 anys d'antiguitat, que no estan catalogats com històrics.
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració: Sis mesos segons l'art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
Tarifes aplicables: Bonificació del 75% a la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Art. 6.2 d) de l'Ordenança fiscal núm 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, quant a exempcions i bonificacions
Sentit del Silenci Administratiu: Segons el que estableix l'art. 104.4.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia