Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

LA CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Maó, 7 de febrer de 2019

A la seva exposició de motius, la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere diu: “La violència de gènere no és un problema que afecti l’àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra societat. Es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, pel fet de ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió”.

Al següent paràgraf afegeix: “L’Organització de Nacions Unides, a la IV Conferència Mundial del 1995, ja va reconèixer que la violència contra les dones és un obstacle per aconseguir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau, i viola i menyscaba el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals”. A més, la defineix àmpliament com una manifestació de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes.

Ja hi ha, fins i tot, una definició tècnica de la síndrome de la dona maltractada, que fa referència a “les agressions sofertes per la dona com a conseqüència dels condicionants socioculturals que actuen sobre el gènere masculí i femení, que la situen en una posició de subordinació a l’home, i manifestades en els tres àmbits bàsics de relació de la persona: maltractament al si de les relacions de parella, agressió sexual en la vida social i assetjament en el medi laboral”.

En la realitat espanyola, les agressions sobre les dones tenen una especial incidència; però avui hi ha més consciència que en èpoques anteriors sobre aquesta incidència gràcies, en bona mesura, a l’esforç realitzat per les organitzacions de dones en la lluita contra totes les formes de violència de gènere. Ja no és un “delicte invisible”, sinó que produeix un rebuig col·lectiu i una evident alarma social.

I continua dient: “Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com ara la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació, proclamats a la nostra Constitució. Aquests mateixos poders públics, d’acord amb el que disposa l’article 9.2 de la Constitució, tenen l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva per fer reals i efectius aquests drets, removent els obstacles que n’impedeixen o en dificulten la plenitud”.

És per això que l’Ajuntament de Maó, entre altres mesures de conscienciació i sensibilització, condemna explícitament la violència contra les dones i convoca cinc minuts de silenci cada vegada que una dona és assassinada per la seva parella o exparella, ja que no és un simple succés aïllat, inexplicable, sinó que és un assumpte públic, polític, amb les causes que el preàmbul de la Llei citada explica. És a dir: la violència de gènere i els feminicidis són la punta d’un iceberg de violències masclistes que s’ha d’esfondrar des de la base.

En conseqüència, adoptam mesures com aquesta perquè la societat prengui consciència de les causes, motivacions i objectius que hi ha al darrere de la violència de gènere. I denunciam el masclisme i l’existència (encara!) d’una societat patriarcal. I ens posicionam, en definitiva, contra qualsevol expressió de desigualtat i masclisme.

En resum, hem de fer visible la vertadera dimensió i l’impacte de la violència de gènere, a més d’analitzar i combatre les causes i circumstàncies que la provoquen. Per fer-ho, feim feina amb mesures com la citada, perquè tothom en prengui consciència. Només així podrem avançar en la igualtat efectiva entre dones i homes.

Biel Pons
Regidor d’Igualtat de l’Ajuntament de Maó