Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de decret d'Alcaldia d'incorporació de crèdits al pressupost de l'any 2018 (Exp. E01042018000001) 
4.Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 18/04/2018, d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa, del límit del deute, del període mitjà de pagament i de l'aplicació del superàvit resultant de la liquidació del Pressupost general de l'Ajuntament de Maó-Mahón de l'exercici 2017 (Exp. E05982018000061) 
5.Bonificació ICIO a l'IBISEC per les obres de reforma al CEIP Antoni Juan Alemany (Exp. E01452018000251) 
6.Expedient de modificació de crèdit, per aplicació de superàvit i inclusió d'inversions financerament sostenibles (Exp. E009992018000001) 
7.Pla economicofinancer 2018-2019 (Exp. E05982018000059) 
8.Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca per a l'any 2018 (Exp. E04022018000017) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al tren turístic (Exp. SG3218MC0018) 
10.Precs i preguntes