Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decret d'Alcaldia de nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats 
3.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
4.Donar compte de decret d'Alcaldia de liquidació del pressupost de 2017  
5.Donar compte de baixes d'ingressos exercicis tancats 2017 (Exp. E05982018000026) 
6.Bonificació IBI 2018 a l'Institut Balear de l'Habitatge (Exp. E01452017000559) 
7.Rectificació de l'Inventari municipal, exercici 2017 (Exp. E0242201800001) 
8.Pla municipal d'infància i adolescència 2018-2022 (Exp. E05992018000049)  
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al finançament del nou arxiu municipal (Exp. SG3218MC0013) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'adopció de mesures urgents per a solucionar els abocadors il·legals incontrolats del municipi (Exp. SG3218MC0014) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al Claustre del Carme (Exp. SG3218MC0015) 
12.Precs i preguntes