Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de l'Informe anual de morositat exigit per l'article 12 de la Llei 25/2013, de factura electrònica i creació del registre comptable de factures sobre el funcionament de la factura electrònica-Face. Exercici 2016 (Exp. E0982017000047) 
4.Primer expedient de modificació de crèdit del Pressupost de 2017 (Exp. E00992017000001) 
5.Modificació de l'Ordenança número 27, reguladora del preu públic per visites i altres serveis i activitats al Centre d'Art i d'Història Hernández Sanz, a l'edifici Ca n'Oliver (Exp. E06322017000008) 
6.Adhesió de l'Ajuntament de Maó al conveni de col·laboració entre l'AEAT i la FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió (Exp. E04462017000001) 
7.Sol·licitud d'autorització per al canvi de titular de la concessió del TIV (Exp. CM1408MA0006) 
8.Modificació del conveni signat amb Autoritat Portuària de Balears per a l'execució del projecte de millora dels accessos a la costa de ses Voltes (Exp. SG3614CN0002) 
9.Nou Reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG1016CC0038) 
10.Adhesió al Pacte d'alcaldes pel clima i l'energia (Exp. E05922017000044) 
11.Expedient de delimitació (atermenament) administrativa entre la parcel·la 14 (finca registral 12.299) del carrer Cala Ratolí i el tram del vial municipal denominat carrer de Cala Ratolí, amb el qual confronta, del sector Sant Antoni, del terme municipal de Maó. Sol·licitants: María Fernanda de Olives de Vidal, Antonio Allés de Olives, Julio Allés de Olives i Fernando Allés de Olives. Persona interessada: Agustí Melià Palliser (Exp. CM2114SV0017) 
12.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la millora de la carretera Me-3 per l'accés al Cós Nou, al port de Maó (Exp. SG3217MC0018) 
13.Proposta conjunta que presenten els grups municipals Ara Maó i PSOE relativa a l'adhesió al Pacte de política alimentària urbana de Milà (Exp. SG3217MC0019) 
14.Precs i preguntes