Buscar
     
 

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la millora del sistema d'aparcaments a la zona centre (Exp. SG3217MC0015) 
4.Proposta que presenta el Grup Municipal de Ciudadanos de Menorca relativa a la reordenació del trànsit a l'aparcament de la zona contigua al quarter de Santiago (Exp. SG3217MC0016) 
5.Precs i preguntes 

Tornar