Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit  
3.Donar compte de decret d'Alcaldia de liquidació del pressupost de 2016 
4.Donar compte de decret d'Alcaldia d'incorporació de crèdits al pressupost de 2017 
5.Addenda al contracte de serveis d'aigua i sanejament. Resolució de recurs de reposició interposat pel Grup Municipal del Partit Popular (Exp. E01222016000001) 
6.Modificació de l'Ordenança reguladora per a la protecció de l'atmosfera davant la contaminació per renous i vibracions. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG8015X80023) 
7.Modificació de l'Ordenança reguladora dels horaris d'establiments d'oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG8016X80005) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a la tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017 (Exp. SG3217MC0011) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la il·luminació del camí de Santa Maria (Exp. SG3217MC0012) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la convocatòria de borses de treball (Exp. SG3217MC0013) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a les subvencions de la campanya "Millorant ca teva, milloram Maó" (Exp. SG3217MC0014) 
12.Precs i preguntes