Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decret d'Alcaldia de delegació de competències en la regidora Sra. Guillermina Moll Dalmedo 
3.Donar compte d'escrit de Secretaria relatiu a delegació de funcions en Comissió informativa 
4.Modificació de l'acord d'aprovació de retribucions als membres de la corporació 
5.Modificació de l'acord de l'aprovació de la composició de les comissions informatives 
6.Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel servei d'estacionament regulat, sistema Àrea (Exp. E03192016000004) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la redistribució de la recaptació de la Llei de l'impost d'estades turístiques (Exp. SG3217MC0005)  
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a mantenir el lloc de feina de coordinador dels equips municipals d'intervenció familiar de Menorca (Exp. SG3217MC0006) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa al Dia Internacional de la Dona (Exp. SG3217MC0007) 
10.Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE relativa al Dia Internacional de la Dona (Exp. SG3217MC0009) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal de C. Me relativa a la substitució de la placa commemorativa de l'estàtua del rei Alfons III (Exp. SG3217MC0008) 
12.Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me relativa a incentivar l'ús de vehicles elèctrics mitjançant les modificacions de les ordenances municipals de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG3217MC00010) 
13.Precs i preguntes