Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decret d'Alcaldia de modificació de la composició de la Junta de Portaveus 
3.Donar compte de decret d'Alcaldia de modificació de la composició de la Junta de Govern Local 
4.Donar compte de decret d'Alcaldia de modificació del nomenant de tinents d'Alcaldia 
5.Donar compte de decrets d'Alcaldia de revocació i modificació de delegació de competències en tinents d'Alcaldia i Regidors 
6.Donar compte de decret d'Alcaldia de modificació de nomenament de representants municipals a diferents òrgans. 
7.Modificació de l'acord de nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats 
8.Modificació de l'acord d'aprovació de retribucions als membres de la corporació  
9.Donar compte, a efectes de ratificació, del decret d'Alcaldia de data 28-10-2016, en virtut del qual s'acorda la personació i nomenament d'advocat en el procediment ordinari 121/2016, a la vista del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per l'Advocat de l'Estat, contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón del dia 28-01-2016 pel qual es resolen reclamacions i s'aprova definitivament el Pressupost de 2016 de l'Ajuntament de Maó (Exp. SG3216RC0007) 
10.Donar compte, a efectes de ratificació, del decret d'Alcaldia de data 05-01-2017, en virtut del qual s'acorda la personació i nomenament d'advocat en el procediment ordinari 187/2016, a la vista del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per la Delegació del Govern, contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de Maó-Mahón del dia 28-07-2016 pel qual s'aprova la modificació de nivells de la Policia Local (Exp. SG3217RC0002) 
11.Bonificació IBI 2017 a Club de Tenis Mahón (Exp. E01452016000103) 
12.Bonificació IBI 2017 a Orfeón Mahonés (Exp. E01452016000246) 
13.Bonificació IBI 2017 a Club Marítimo Mahón (Exp. E01452016000247) 
14.Bonificació IBI 2017 a Sínia La Plana CB (Exp. E01452016000274) 
15.Pressupost 2017. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva (Exp. SG4016PT2017) 
16.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa als funerals i difunts (Exp. SG3217MC0001) 
17.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'accés al programa British Council per a tots els alumnes que superin la prova d'accés (Exp. SG3217MC0002) 
18.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la llista d'espera d'amarraments al port de Maó (Exp. SG3217MC0003) 
19.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la descàrrega de combustible al port de Maó (Exp. SG3217MC0004) 
20.Precs i preguntes