Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte al Ple de l'Informe de la Intervenció Municipal de data 22 de setembre de 2016, en relació a les resolucions adoptades per la presidenta de la corporació contràries a les objeccions fiscals efectuades, exercici 2015 (Exp. SG4416TC0126) 
3.Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles (Exp. E0319/2016/000001) 
4.Conveni de col·laboració entre la CAIB, el CIM i els ajuntaments de Menorca per al desenvolupament d'un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les illes Balears (Exp. CM1416MA0038) 
5.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa al futur del Conservatori Oficial de Música i Dansa de Menorca (Exp. SG3216MC0027) 
6.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa el futur del Consorci del Penya-segat del Port de Maó. (Exp. SG3216MC0028) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la instal·lació d'un ascensor a ses Voltes (Exp. SG3216MC0029) 
8.Precs i preguntes