Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte al Ple de l'informe de la Intervenció municipal de data 31 d'agost de 2016, en relació al desequilibri financer de la Fundació Teatre Principal de Maó, en els comptes de l'exercici 2015 (Exp. SG4416TC0120) 
4.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), per reparació del paviment sintètic del gimnàs de l'IES Cap de Llevant (Exp. SG4216SH0019) 
5.Bonificació de l'ICIO a la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, per ampliació del centre ocupacional (Exp. SG4216SH0015) 
6.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), per obres de reforç estructural al sostre de l'IES Joan Ramis i Ramis (Exp. SG4216SH0021) 
7.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), per reparació de la fusteria exterior i parets a l'Escola D'Art (Exp. SG4216SH0020) 
8.Rendició de comptes 2015 (Exp. SG4016RC2015) 
9.Modificació de l'Ordenança general municipal de subvencions. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG3616OR0001) 
10.Implementació de la xarxa de sanejament a les zones urbanes on no en disposen (Exp. CM2116SV0057) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa al manteniment i suport del Pla pilot d'educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan (Exp. SG3216MC0023) 
12.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'accés a la informació i gestions municipals (Exp. SG3216MC0024) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la situació i mesures per a l'aigua (Exp. SG3216MC0025) 
14.Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó i PSOE en relació a la declaració de Maó com a ciutat contrària a l'aplicació de l'Acord transatlàntic de comerç i inversió (TTIP) (Exp. SG3216MC0026) 
15.Precs i preguntes