Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de l'Informe anual de morositat exigit per l'article 12 de la Llei 25/2013 de factura electrònica i creació del registre comptable de factures sobre el funcionament de la factura electrónica-Face (Exp. SG4416TC0074) 
3.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
4.Cinquena pròrroga anual del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó-Mahón i l'Institut de l'Habitatge, Infrastructura i Equipament de la Defensa en relació amb la parcel·la situada al C/Vassallo, 28 bis, del terme municipal de Maó (Exp. CM2110CO0001) 
5.Expedient de delimitació (atermenament) administrativa entre la parcel·la 14 (finca registral núm. 12.299) del carrer Cala Ratolí, i el tram de vial municipal denominat carrer de Cala Ratolí amb el que confronta, del sector Sant Antoni, del terme municipal de Maó-Mahón (Exp. CM2114SV0017) 
6.Modificació dels Estatuts de l'Associació Leader Illa de Menorca (Exp. CM1416MA0050) 
7.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'atorgament de llicències a zones sense xarxa clavegueram (Exp. SG3216MC0017) 
8.Proposta d'acord que presenta el Grup Municipal del PP relativa a l'obertura d'una connexió entre el pati de l'ermita de Gràcia i el crematori (Exp. SG3216MC0018).  
9.Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny de 2016. 
10.Precs i preguntes