Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de reparació de la rampa d'entrada principal i d'esquerdes i fissures de la volada de l'EI Magdalena Humbert (Exp. SG4216SH0003) 
4.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de canvi de persianes en el CEIP Tramuntana (Exp. SG4216SH0004) 
5.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres a la caseta exterior del CEIP Tramuntana (Exp. SG4216SH0008) 
6.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de millora a l'IES Joan Ramis i Ramis (Exp. SG4216SH0005) 
7.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de reforma de la torre de l'IES Joan Ramis i Ramis (Exp. SG4216SH0006) 
8.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de millora en els magatzems exteriors de l'IES Pasqual Calbó i Caldés (Exp. SG4216SH0007) 
9.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de substitució de la coberta de l'IES Pasqual Calbó i Caldés (Exp. SG4216SH0009) 
10.Bonificació de l'ICIO a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), segons art. 5.1.f de l'ordenança reguladora d'aquest impost, per obres de millora en el CEIP Mare de Déu del Carme (Exp. SG4216SH0010) 
11.Modificació protocols festes del terme municipal de Maó-Mahón (Exp. SP2416CU0020) 
12.Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó-Mahón per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca per a l'any 2016 (Exp. SP1316CO0162) 
13.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa als tràmits en línia (Exp. SG3216MC0013) 
14.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a les necessitats d'aparcament dels veïns de la zona de la plaça Verge del Toro (Exp. SG3216MC0014) 
15.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Exp. SG3216MC0015) 
16.Precs i preguntes