Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2015 (Exp. SG4016JC0004)  
4.Ordenança municipal núm. 27, reguladora del preu públic per a visites i altres serveis i activitats al Centre d'Art i d'Història Hernández Sanz, a l'edifici Ca n'Oliver. Aprovació inicial (Exp. SG4216MZ0001) 
5.Modificació de l'Ordenança general municipal de subvencions. Aprovació inicial (Exp. SG3616OR0001) 
6.Designació d'un representant polític dins l'associació europea Ruta europea del queso (Exp. SG7015CT0018) 
7.Sol·licitud de superació de l'estàndard d'alçada màxima de l'edificació, al solar situat a l'av. Vives Llull, núm. 12, del terme municipal de Maó-Mahón, referència cadastral 9462519FE0176S0001UO (Exp. CM2115SV0035 - CM2115LO0093) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP relativa a habilitar una zona d'aparcament annexa a l'Hospital Mateu Orfila (Exp. SG3216MC0009) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me relativa a posar en marxa un sistema de comunicació portuària (Exp. SG3216MC0010) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal de C.Me en relació a realitzar una consulta sobre el topònim de la ciutat (Exp. SG3216MC0011) 
11.Proposta conjunta que presenten els grups municipals d'Ara Maó, PSOE, PP i C.Me en contra de l'acord de la Unió Europea amb Turquia per a la devolució de persones refugiades (Exp. SG3216MC0012) 
12.Precs i preguntes