Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 24-11-2015, relatiu a les resolucions adoptades per la presidenta de la corporació, contràries a les discrepàncies fiscals efectuades; exercici 2014 (Exp.SG4415TC0196) 
4.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Sínia la Plana, CB, segons art. 4.7.c de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0111) 
5.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Casal Català de Menorca, segons art. 4.7.b de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0114) 
6.Bonificació de l'IBI, exercici 2016, a l'entitat Club de Tenis Mahón, segons art. 4.7.a de l'ordenança reguladora d'aquest impost (Exp. SG4215SA0108) 
7.Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (Exp. SG4215MA0001) 
8.Pressupost 2016 (SG4015PT2016) 
9.Pla d'inversions 2016-2017 de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, concessionària del contracte relatiu a la gestió, mitjançant concessió administrativa, dels serveis públics de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària del terme municipal de Maó. Aprovació (CM1515MA0008) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP en relació a fiançar la unitat de defensa de les llibertats i en lluita contra el terrorisme (SG3215MC0027) 
11.Proposta que presenta el Grup Municipal del PP per a la defensa de l'estat de dret i la cohesió d'Espanya (SG3215MC0028) 
12.Precs i preguntes 

Documents adjunts