Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'una activitat


Objecte del Tràmit: Realitzar una comunicació de transmissió o de canvi de titularitat d'una activitat
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Comunicació de transmissió o canvi de titularitat, correctament omplerta.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació.

* COMUNICACIÓ DE TRANSMISSIÓ D’ACTIVITAT
- Escrit de comunicació de transmissió de l’activitat, signada per ambdues persones, indicant les dades de la nova persona titular i de l’antiga, i les de l’activitat.

* COMUNICACIÓ DE CANVI D’ACTIVITAT
- Nova declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat.
- Acreditació que es disposa de l’ús i el gaudi de l’establiment on es desenvolupa l’activitat.
- Certificat tècnic, subscrit per tècnic o tècnica competent, que acrediti que es mantenen les condicions de la llicència d’obertura i funcionament o de la declaració responsable

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 20 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: