Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Activitat permanent innòcua


Objecte del Tràmit: Inici i exercici d'activitat per a una activitat permanent innòcua
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir una activitat permanent innòcua, d'acord a la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Instància de comunicació d’inici i exercici d’activitat permanent innòcua, correctament omplerta.
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona declarant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
- Certificat de solidesa estructural, subscrit per tècnic o tècnica competent, o final d’obra de construcció de l’edifici, si aquest té menys de 10 anys, o llicència de primera utilització.
- Declaració responsable del tècnic o tècnica, en cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi oficial corresponent.

ACTIVITAT AMB PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES:
- Certificat del tècnic director o de la tècnica directora d’instal·lació i obres, d’acord amb el model oficial.

ACTIVITAT AMB COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES O SENSE OBRES:
- Certificat acreditatiu del compliment de la normativa aplicable subscrit per tècnic o tècnica competent que inclogui una memòria tècnica succinta sobre l’activitat i les instal·lacions, acompanyada dels plànols d’emplaçament i d’allò realment executat, tant de planta com d’alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària, amb una fitxa resum de l’activitat.
-Justificació de l'exempció del compliment del Decret de suspensió de barreres arquitectòniques

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 40 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: