Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Comisions informatives

 • Comissió Informativa d’Urbanisme i Serveis Tècnics
 • Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda
 • Comissió Informativa de Serveis Socials, Educació i Esports
 • Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Cultura i Festes
 • Comissió Especial de Comptes

Aquestes estan formades, conforme a l’art. 125- b) del ROF, per:
 • 4 membres del Grup Municipal del PP
 • 3 membres del Grup Municipal ARA MAÓ
 • 3 membres del Grup Municipal del PSOE
 • 1 membre del Grup Municipal C.Me .

Conforme les propostes presentades pels Grups Municipals del PP, ARA MAÓ,
PSOE i C.Me, la composició de les comissions informatives serà la següent:

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I SERVEIS TÈCNICS

PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
 • SR. MATEU AÍNSA COLL (PP)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
 • SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)

SUPLENTS:
 • SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
 • SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
 • SRA. ELISA MUS GIL (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
 • SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I HISENDA

PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SRA. ELISA MUS GIL(PP)
 • SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
 • SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT(PSOE)
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
 • SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)

SUPLENTS:
 • SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
 • SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS, EDUCACIÓ I ESPORTS

PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
 • SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)
 • SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)

SUPLENTS:
 • SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
 • SR. MATEU AÍNSA COLL (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SRA. ELISA MUS GIL (PP)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS(ARA MAÓ)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
 • SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
 • SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT(PSOE)
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURA I FESTES

PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
 • SRA. ELISA MUS GIL (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
 • SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
 • SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
 • SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)

SUPLENTS:
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
 • SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
 • SR. MATEU AÍNSA COLL (PP)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT (PSOE)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

PRESIDENTA: SRA. CONXA JUANOLA PONS (ARA MAÓ)
VOCALS:
 • SRA. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE (PP)
 • SR. SALVADOR BOTELLA MANTOLÁN (PP)
 • SRA. ANA LÍA NOVAL GARCÍA (PP)
 • SRA. ELISA MUS GIL(PP)
 • SR. JORDI TUTZÓ SANS (ARA MAÓ)
 • SR. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS (ARA MAÓ)
 • SR. VICENÇ TUR MARTÍ (PSOE)
 • SRA. DOLORES ANTONIO FLORIT(PSOE)
 • SR. HÉCTOR PONS RIUDAVETS (PSOE)
 • SR. ANDRÉS JOSÉ SPITZER DE JUAN (C.Me)

SUPLENTS:
 • SR. SIMÓN GORNÉS HACHERO (PP)
 • SR. BERNARDINO GELABERT PETRUS (PP)
 • SR. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO (PP)
 • SR. MATEU AINSA COLL (PP)
 • SRA. LAIA OBRADOR PONS (ARA MAÓ)
 • SR. MANUEL LORA BUZÓN (ARA MAÓ)
 • SR. GABRIEL PONS PONS (ARA MAÓ)
 • SR. CARLOS MONTES VIVANCOS (PSOE)
 • SRA. MARIA MEMBRIVE PONS (PSOE)
 • SRA. ISABEL LÓPEZ MANCHÓN (PSOE)