Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Portal de transparència

A. Informació sobre la corporació
Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'AjuntamentInformació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament
Informació sobre normes i institucions municipals


B. Relacions amb la ciutadania i la societat

Característiques de la pàgina web de l'Ajuntament
Informació i atenció als ciutadans


Grau de compromís envers la ciutadania


C. Transparència econòmica-financera

Informació comptable i pressupostària


Transparència en els ingressos, les despeses i els deutes municipals


D. Transparència en les contractacions de serveis

E. Transparència en matèria d'urbanisme i obres públiques
Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Anuncis i licitacions d'obres públiques
F. Indicadors nova llei de transparència
Contractes, convenis i subvencions
Alts càrrecs de l'Ajuntament i entitats participades
Informació econòmica i pressupostària