Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Calendari del contribuent

El període de cobrament dels padrons tributaris és el següent: 1 de març a 30 de novembre.

 
 

  • Rebuts domiciliats. Per als contribuents que tenguin domiciliats els seus rebuts, la data de cobrament serà la següent:Els períodes reals de cobrament dels padrons tributaris citats anteriorment poden diferir de les dates apuntades en funció de la publicació dels corresponents edictes (exposició al públic i cobrament). Però no podran ser, en cap cas, inferiors a 2 mesos. En aquest cas, s'informarà puntualment d'aquesta circumstància a través dels mitjans de comunicació.

Es continua amb el sistema de pagament especial de pagament per IBI i Vehicles que contemplen les ordenances números 1 i 2 respectivament. (Veure ordenances)

  • 4 terminis sistema especial pagament IVTM
  • 8 terminis pel sistema especial de pagament d'IBI per adherir-se abans inici cobrança

Aquells contribuents que es vulguin adherir al sistema especial de pagament sols hauran de complimentar l’imprès que rebran junt amb els avisos de pagament, l’interessat facilitarà el seu nº de compte per tal de que a partir del període de cobrança i en mesos consecutius es facin càrrecs mensuals al seu compte, sense interessos de demora, tal com disposa la ordenança fiscal vigent.

Durant el període voluntari de cada concepte, es podran acollir a aquest sistema, però minvant el termini en funció de quan es sol·liciti, reduint-se els terminis. Açò no treu que per l’any següent ja resti formalitzada la sol·licitud i s’apliquin el màxim de terminis.

Es mantenen les bonificacions del 3% pels rebuts domiciliats, que coincideixen amb els anys anteriors en la data de càrrec en compte.