Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Port

Fa un any l’equip de govern resultant de les eleccions locals es fixava com una prioritat absoluta la necessitat de repensar el port de Maó amb l’objectiu de recuperar el pols a la ciutat a partir de recuperar el port.

Precisament per açò just a l'inici de la present legislatura, el Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una proposta sobre el port que, entre d'altres, reconeixia la importància estratègica del port pel futur de la nostra ciutat i es feia declaració expressa d’allunyar de la contesa política tot el que faci referència al mateix, actuant tant des del govern com des de l’oposició de forma conjunta, amb total transparència i amb plena participació.

Fa ja molts anys que les impressions de tothom són d'un declivi progressiu en molts aspectes. Aquesta enorme rada natural, fruit de la falla entre els terrenys molt antics del nord amb els maresos del sud, va donar origen a Maó i ha estat porta d'entrada i sortida per a tota Menorca d'influències culturals, comercials i turístiques. Moltes persones creiem que ha arribat l'hora de recuperar el vigor i les prestacions que en un temps s'originaven a l'espai portuari.

Fruit d’aquesta reflexió en el darrer any s’ha seguit un camí iniciat a finals del passat mandat d’apropament molt significatiu amb Autoritat Portuària, amb qui es va acordar impulsar una anàlisi que permeti avançar en la consecució dels objectius marcats amb la participació de tots els sectors. Érem i som conscients que aquesta serà una feina complexa, perquè el nostre port presenta una aglomeració d'activitats molt diverses, però aquesta característica fa encara més apassionant i útil un exercici com el que s'ha començat

La connexió i la integració amb el funcionament de la ciutat, les mercaderies o els creuers que incideixen més enllà del municipi maonès, la revisió del funcionament del que és el principal espai de recepció nàutica de l'illa, la potenciació intel·ligent dels valors culturals del seu entorn i la compatibilitat creixent de totes les activitats amb la conservació dels valors ambientals, són reptes que caldrà abordar a partir del diàleg participat i d'anar recercant visions compartides.

Comentàvem que el port de Maó és un port plural. I com a tal, requeria d'una diagnosi multidisciplinari, amb l’objectiu de definir un Pla d'Acció que permetés anar corregint dinàmiques, encetar oportunitats i disposar d'òrgans que garanteixin un diàleg permanent.

Aquí teniu el resultat d’aquesta primera part del procés. Ara que tenim el rumb ens hem d’embarcar per arribar a bon port.

Conxa Juanola. Batlessa de Maó